Back to main menu

1999 Touring Report


THAILAND and LAOS
(FEB 14 - MAR 1 1999, APR 11 - 14 1999)

List
Bangkok
Kanchanaburi
Nong Khai
Laos
Chiang Khong


AUSTRALIA(MAR 2 1999 - APR 10 1999)

List
Sydney
Tasmania
Melbourne
Great Ocean Road
Central Australia
Top End
Cairns & Airlie Beach
Aussie Animals


NORTHERN JAPAN 1
North and east Hokkaido(JUN 10 - JUL 6, 1999)

List
Otaru to Haboro
Horonobe to Esashi
Esashi to Rausu
Shibetsu to Kussharo-Kotan
Kushiro to Akanko
Kussharo-Kotan to Kawayu Hotspring


NORTHERN JAPAN 2
North Tohoku, south and central Hokkaido

List
North Tohoku (AUG 5 - AUG 20, 1999)
Hiraizumi to Tono
Kuroyu to Hakkoda
Tsugaru to Shimokita


South and central Hokkaido (AUG 20 - SEP 1, 1999)
Hakodate to Lake Shikotsu
Biratori to Shikaribetsu
Biei to Furano

1999 diary May-Dec, 1999